Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Móc lồn cho con bạn học lồn hồng