Đổi Server Nếu Không Load Được:

Lần đầu đụ nhau nên rủ thằng bạn qua some con ghệ